Royal Sin Min Condo

Royal Sin Min Condo

 

Royal Sin Min Condo

Royal Sin Min Condo ဟာအလုံၿမိဳ႕နယ္၊ကမ္းနားလမ္းႏွင့္အလုံလမ္းေထာင့္အနီးမွတည္ရွိပါတယ္။နဂို ဆင္မင္းေစ်း(သိပၸံေစ်း)ေနရာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေနကမာၻျမန္မာေဆာက္လုပ္ ေရးကုမၸဏီတို႔အက်ိဳးတူပူေပါင္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ Project တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။Royal Sin Min Condo ဟာ Tower(4)လုံးျဖင့္တည္ေဆာက္ထားပါတယ္(Tower A,B,C,D)။ေျမညီထပ္တြင္နဂိုဆင္မင္းေစ်း(သိပၸံေစ်း) ပါဝင္ၿပီး ၎၏အေပၚ Mezzinine တြင္ကားပါကင္ပါရွိၿပီး၊ပထမထပ္Tower(C)၏အခန္း(၃)ခနး္ေနရာအားလည္း ကားပါကင္အျဖစ္ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ Royal Sin Min Condo တြင္ အခန္းေပါင္း(၁၂၄)ခန္းပါဝင္ၿပီး၊Floor တစ္ခုတြင္ အခနး္ေပါင္း(၁၆)ခန္း(Tower(A) တြင္(၆)ခန္း၊ Tower(B) တြင္(၂)ခန္း၊ Tower(C ) တြင္(၆)ခန္း၊ Tower(D) တြင္(၂)ခန္း)အျဖစ္ရွိပါတယ္။ Facality မ်ားအေနျဖင့္ Swimming Pool, GYM ခန္းမတို႔အားCondo တြင္ဝယ္ယူထားေသာ အခန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး၊ Home Theater, Meeting Room အခန္း မ်ား အသုံးျပဳခ်ိန္ျဖင့္က်သင့္ေငြေပးေခ်ၿပီးအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ Spa Room ႏွင့္ Convenience Store တို႔လည္းပါဝင္ပါတယ္။ ကားပါကင္ေနရာမ်ားအားမိမိအခန္းနံပါတ္ျဖင့္ အခန္း(၁)ခန္းအတြက္(၁)ေနရာစာရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးအေနျဖင့္ EPC လွ်ပ္စစ္မီတာအျပင္ Back Up Generator( KHOLAR 450KVA) (၂)လုံး ပါရွိၿပီး၊ EPC လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္သြားပါက (၁)မိနစ္အတြင္း Generator ျဖင့္ (Full Load) ျပန္လည္ အသုံး ျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခန္းတြင္းရွိ မွန္ျပတင္းတံခါးမ်ားတြင္ Press Aluminium ႏွင့္ Temper Double Glazzing Glass မ်ားတပ္ဆင္အသုံးျပဳထားတ့ဲအတြက္ ရာသီဥတုဒဏ္ကိုမ်ားစြာခံႏိုင္ရည္ရွိလွပါတယ္။ထို႔အျပင္ Skey Ner, 4TV, 5Movie ႏွင့္ Internet Cable လိုင္းမ်ားထည့္သြင္းတပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ ေနကမာၻျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အေနျဖင့္ Condo Reserve Funds အျဖင့္ က်ပ္သိန္း(၁ဝဝဝ)တိတိ ထားရွိေပးၿပီး ကြန္ဒိုသာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားလည္းစနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားရွိေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Royal Sin Min Condo ရွိအခန္းတိုင္းဟာ သဘာဝအလင္းေရာင္းႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ ေဆာက္ ေပးထားပါတယ္။ မနက္ခင္းအာရုံတက္ခ်ိန္မွာေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအားက်က္သေရမဂၤလာရွိစြာ ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္ရဲ႕ေနဝင္ဆည္းဆာအလွကိုခံစားၾကည့္ရႈရင္းလုံျခဳံစိတ္ခ်စြာမိသားစုမ်ားေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေျမ့ စြာ ေနထိုင္ႏိုင္မည့္အဆင့္မီကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈအေနျဖင့္ ကြန္ဒို၏အဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ေလွခါးမ်ားဟာ Control Card Access ျဖင့္အသုံးျပဳထားၿပီး၊ (၂၄)နာရီလုံျခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ CCTV စနစ္မ်ားပါရွိတာေၾကာင့္ လုံျခဳံမႈအထူးေကာင္းမြန္ေသာ ကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္

 

Royal Sin Min Condo Gallery

Over View

Over View

Front View

Front View

Front View

Front View

Facility

Facility

Structure

Structure

Facility

Facility

Room Structure

Room Structure

Room Structure

Room Structure

Floor Plan

Floor Plan

Unit A & B

Unit A & B

View of Shwe Dagon Pagoda

View of Shwe Dagon Pagoda

The River View

The River View

Inside Structure

Inside Structure

Inside Structure

Inside Structure

Inside Structure

Inside Structure

Inside Structure

Inside Structure

Room Structure

Room Structure

Living Room

Living Room

Inside Structure

Inside Structure

Kitchen

Kitchen

Kitchen

Kitchen

Bathroom

Bathroom

Bathroom

Bathroom